Biblioteca de cunoștințe

LIMITARI SI DISPONIBILITATE

1. LIMITARI SI DISPONIBILITATE
1.1 Sunteti de acord cu utilizarea Platformei doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

1.2 Compania nu garantează că Platforma sau vreo parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație.

1.3 COOLHD TV nu garantează că utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp Serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp conform condiţiilor din prezentul.

1.4 De asemenea, sunteți de acord și cunoașteţi că Serviciul este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platforma a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

1.5 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii de orice natură sau tip (spre exemplu prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract de Utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență)), indiferent dacă COOLHD TV a fost avertizată de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii sau a constatat singură această posibilitate.

1.6 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual..

2. DREPTURILE DE AUTOR
2.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfața grafică, imaginile, însemnele și mărcile aparțin COOLHD TV și furnizorilor de conținut, după caz, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

2.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2.3 Platforma va fi utilizata exclusiv în scopuri personale, fiind interzisă:

a) fixarea pe orice mediu a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;

b) reproducerea prin orice mijloc și sub orice formă a emisiunilor și serviciilor de programe transmise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;

c) distribuirea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

d) importul, in vederea comercializării pe piața internă, a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

e) retransmiterea sau reemiterea emisiuniilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum și pentru orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv transmiterea pe internet;

f) comunicarea publică a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu sau fără plata intrării;

g) inchirierea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;

h) împrumutul emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

i) punerea la dispoziția publicului a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI/SUSPENDAREA CONTULUI DE UTILIZATOR
3.1 Contractul de Utilizare încetează sau, la alegerea Companiei, e suspendat de Companie ca urmare a neîndeplinirii de către Client a vreunei obligații de plată privind oricare dintre contractele de furnizare de servicii de telecomunicații COOLHD TV , prin intermediul cărora beneficiază de accesul la Platformă, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate.

3.2 In plus, Contractul de Utilizare poate înceta sau poate fi suspendat, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate, ca urmare a:

a) încălcării Contractului de Utilizare sau a oricărei alte politici sau instrucțiuni care sunt menționate aici și/sau postate în cadrul Platformei;

b) unei cereri prin care solicitați anularea/suspendarea contului;

c) unei cereri și/sau decizii din partea vreunei autorităţi competente;

d) implicării utilizatorului în activități frauduloase;

e) încetării sau suspendării serviciilor contractate de la COOLHD TV, din orice motiv, altul decât cel referitor la nerespectarea obligațiilor de plată.

3.3 Indiferent de motivul de încetare sau suspendare, Compania nu va fi responsabilă față de utilizator sau orice terță parte pentru orice daune care ar putea rezulta dintr-o astfel de încetare sau suspendare a contului.

4. PROTECȚIA ANTIPHISHING
4.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

4.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor continute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [email protected].

4.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(i) să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (CNP, cod client, date factură, username, parolă etc.);

(ii) COOLHD TV nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre abonați;

(iii) Username-ul și parola de acces nu trebuie divulgate de dumneavoastră către terți, ele fiind destinate pentru a facilita accesul la utilizarea corectă a Platformei.

5. DESPĂGUBIRI
5.1 Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania și furnizorii săi, după caz, de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platforma prin intermediul terminalului dumneavoastră (TV,PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor.

6. MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI
6.1 Compania își rezervă dreptul ca, în orice moment, să modifice sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, Platforma (în totalitate sau numai în parte) fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că COOLHD TV nu este răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

7. FORȚA MAJORĂ ŞI ALTE CAUZE EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE
7.1 Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale din cauza forţei majore, a altor cauze exoneratoare de răspundere conform legii sau în condiţiile prevăzute în prezentul contract. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

8. DISPOZIȚII FINALE
8.1 Compania vă poate transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul e-mail-ului, sms-urilor și/sau prin intermediul platformei COOLHD TV.

8.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie sunt guvernate de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, Romania și va fi rezovlată conform legislației aplicabile.

8.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit, spre exemplu în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal reglementată prin Politica de Prelucrare a Datelor a Companiei.

 

Răspunsul a fost util?

0 utilizatori au considerat informația utilă